كافه فوتبال 18 و ویژه نامه

 

 • تالار قهرمانان
 • اث میلان
 • ده گل برتر ایبرا
 • تولد روبینیو
 •  بایرن مونیخ
 •  جروم بوآتنگ
 • ریبری...
  قیمت : 70,000 ریال جزییات بیشتر | خرید

كافه فوتبال 4

 • تالار قهرمانان
 • میلان    
 • استقبال از ایبرا
 • فوتبال نمایشی رونالدینهو
 • بهترین گل های تاریخ
 • مربع آتشین هجومی میلان
 • بایرن...
  قیمت : 70,000 ریال جزییات بیشتر | خرید

كافه فوتبال 3

تالار قهرمانان

میلان

 • پاتو –
 • نستا ، سد دفاعی
 • فصلی که با لئوناردو گذشت

بایرن مونیخ

كافه فوتبال 2

تالار قهرمانان

      میلان

كافه فوتبال 1

 • تالار قهرمانان
 • میلان
 • گلهای برتر(قسمت اول)       
 • آندره پیر لو(هافبک تمام عیار)
 • بایرن مونیخ
 • بایرن در دهه طلایی...
  قیمت : 70,000 ریال جزییات بیشتر | خرید

كافه فوتبال6

تالار قهرمانان

میلان

 • غرش میلان جدید
 • تقدیر از کاپیتان پائولو مالدینی
 • تکنیک میلانی

بایرن...

قیمت : 70,000 ریال جزییات بیشتر | خرید