کافه فوتبال 12

 تالار قهرمانان

آث ميلان

 • کوين پرينس بوآتنگ
 • صيد از لانه پرنده پکن
 • در ماه گذشته ليگ ايتاليا آغاز نشده

 بايرن بونيخ

کافه فوتبال 11

 تالار قهرمانان

آث میلان

 • میلان قهرمان 2011
 • تمام گلهای فصل ایبرا

بایرن...

قیمت : 70,000 ریال جزییات بیشتر | خرید

کافه فوتبال 16

 تالار قهرمانان

آث میلان

 • مهاجمی برای نابود کردن
 • به یادبود باجو
 • گلهای ماه تا 25 آذر

بایرن مونیخ

کافه فوتبال 15

 تالار قهرمانان

آث میلان

 • بوآتنگ
 • روبینیو
 • گلهای ماه تا 25 آبان

بایرن مونیخ

کافه فوتبال 14

تالار قهرمانان

آث میلان

 • آنتونیو کاسانو
 • رونالدینهوی روسونری
 • گلهای ماه تا 25 مهر

بایرن مونیخ

کافه فوتبال 13

تالار قهرمانان 

آث میلان

 • روبینیو
 • گتوسو
 • گلهای ماه تا 25 شهریور

بایرن مونیخ